Normal_budget_geld_bezuinigingen

Er komt meer geld beschikbaar voor schoolbesturen en lerarenopleidingen die het lerarentekort willen aanpakken. Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds Voion heeft hiervoor extra budget vrijgemaakt. Scholen kunnen zich nog tot 1 februari aanmelden met een projectplan.  Dit meldt Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

Reden van de budgetverruiming zijn de aanhoudende problemen rondom het lerarentekort. Het blijft heel lastig om leraren aan te trekken en te behouden. Door regionale samenwerking tussen scholen, lerarenopleidingen en gemeenten kan het lerarentekort worden teruggedrongen. Hiervoor heeft Voion de 'Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs’ in het leven geroepen. Mogelijk projecten zijn aanpakken die zorgen voor extra instroom in de lerarenopleiding, bijvoorbeeld door imagoverbetering of het aansporen van nieuwe doelgroepen. Of projecten op regionaal niveau die de in-, door- en uitstroom op vo-scholen vergroten, bijvoorbeeld een plan voor een werving- en selectiebeleid gericht op zij-instromers of het inzetten van de stille reserve. Of een plan gericht op het bevorderen van de doorstroom en (regionale) mobiliteit.
 
Aanmelden kan via het aanvraagformulier. Deze moet voor 1 februari gemaild worden naar Gerben Horst (g.horst@caop.nl). Het is eventueel mogelijk om op een later tijdstip nog een aanvraag in te dienen of vragen te stellen over de regeling. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids