Normal_klas_leeg_stoelen_stoeltjes_op_tafel_sluiting_dicht_staking

Omdat er behoefte is aan één plek waar alle informatie over de aanpak van de lerarentekorten samenkomt, hebben het ministerie van OCW, het Arbeidsmarktplatform PO en Voion de website AanpakLerarentekort.nl gemaakt. De laatste twee partijen ondersteunen schoolbesturen, schoolleiders, leraren, gemeenten en andere partijen bij de regionale aanpak van het lerarentekort, in respectievelijk het primair en het voortgezet onderwijs. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Op de website is informatie te vinden over de inhoud van het lerarentekort, wat wordt gedaan om het lerarentekort aan te pakken en welke subsidies er beschikbaar zijn. Ook kunt u er terecht voor een overzicht van deelnemende regio’s, contactpersonen en goede voorbeelden uit de praktijk. AanpakLerarentekort.nl wordt regelmatig geactualiseerd met nieuwe informatie, factsheets, evenementen in de regio en handige praktijkvoorbeelden.

Door: Nationale Onderwijsgids