Normal_onderwijs_schoolbord_

Niels Rijke, buitenpromovendus bij de University College Roosevelt (Universiteit Utrecht) doet onderzoek naar het personeelsbenoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen in relatie tot mensenrechten. Rijke voert doet onderzoek uit in het Huis van het Onderwijs. Dat meldt de Onderwijsraad.

Het onderzoek richt zich op het identiteitsgericht personeelsbenoemingsbeleid van orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in Nederland. De eerste fase in het onderzoek richt zich op het juridisch kader voor het voeren van personeelsbenoemingsbeleid. Vervolgens kijkt Rijke ook naar de praktijk in relatie tot het maken van onderscheid op grond van godsdienst, geslacht, burgerlijke staat en seksuele gerichtheid. Tenslotte worden ook de opvattingen van orthodox-protestantse gemeenschappen gerelateerd aan ontwikkelingen in de wijze waarop schoolbesturen dit beleid voeren.

In het Huis van het Onderwijs komen de adviesrol, het delen van kennis en de dialoog over onderwijs samen. In het kader van de voorbereiding van adviezen laat de raad onderzoek en literatuurstudies uitvoeren, en spreekt hij regelmatig met betrokkenen in en om het onderwijs. Ook voor promovendi is er een plek om te werken aan hun proefschrift. De resultaten van het onderzoek kunnen worden betrokken bij de voorbereiding van adviezen van de raad en de beleidsaanbevelingen in het proefschrift worden versterkt door de confrontatie met de praktijk van het onderwijs. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids