Desmond Tutu

De Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam heeft samen met de National Research Foundation South Africa twee leerstoelen aan het Desmond Tutu-programma toegevoegd. De leerstoelen zijn toegekend aan hoogleraar Biofysica Rienk van Grondelle en hoogleraar Moleculaire microbiologie Wilbert Bitter.

Van Grondelle zal gaan samenwerken met collega's van de Zuidafrikaanse universiteiten in Pretoria en Durban. Hij zal onderzoek gaan doen in de biofysica en fontosynthese. Ook zal de hoogleraar een belangrijke rol spelen in het opzetten van een onderzoek- en onderwijsprogramma binnen de biofysica in Zuid-Afrika.

Bitter is naast hoogleraar aan de VU ook hoogleraar bij het VU Medisch Centrum. Hij concentreert zich in zijn onderzoek op het achterhalen van bacteriën die ziektes verweken, met name de bacterie die tuberculose veroorzaakt. Tuberculose komt in Nederland nauwelijks nog voor maar is wereldwijd nog een groot probleem. Dit komt ook door de resistentie van de bacterie tegen antibiotica. Vooral in Zuid-Afrika zijn veel mensen die aan tuberculose lijden. De samenwerking tussen onderzoeksgroepen is van belang om de Zuidafrikaanse klinische kennis van de ziekte te kunnen onderzoeken met moderne methoden en inzichten van de VU.

© Nationale Onderwijsgids