Logo_happy2gether_act4respec

Veel jongeren vinden het vaak lastig om partnergeweld en gezonde relaties te herkennen. Daarom is het belangrijk om dit onderwerp meer onder de aandacht te brengen. Dit is het doel van de Happy2gether training, ontwikkeld door de alliantie Act4Respect van kenniscentra Atria en Rutgers.

Wat leer je bij deze training?

‘Happy2gether’ is een module over relaties, geweld en genderrollen, en is gericht op het voorkomen van zowel slachtofferschap als plegerschap. Het doel van de training is de preventie van geweld in (beginnende) relaties door middel van het bevorderen van veilige en gezonde relaties. Deze ‘Happy2gether’ training is ook in nauwe samenwerking gemaakt met professionals die werken met jongeren.
Deze training richt zich met name op leerlingen met een vmbo/mbo-opleidingsniveau, omdat uit onderzoek is gebleken dat zij meer risico lopen om slachtoffer te worden van partnergeweld.

Praktische info

Tijd: twee sessies (in totaal 2 uur)
Online en Gratis

Accreditatie: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): 2 punten.

Ben jij een professional vanuit de zorg of het onderwijs die werkt met jongeren, en wil jij bijdragen aan de preventie van partnergeweld onder jongeren? Klik dan hier om met Happy2gether aan de slag te gaan!

Act4Respect

Met de alliantie Act4Respect zet Atria zich samen met Kenniscentrum Rutgers en jongeren en professionals in voor gelijkwaardige relaties onder jongvolwassenen, waarin geen ruimte is voor fysiek, seksueel of cybergeweld. Meer informatie is te vinden op deze website: https://act4respect.nl/

Door: Nationale Onderwijsgids / Act4Respect