Week 50: directies zetten leraren onder druk en aantal coronabesmettingen stijgt door

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Zo werd er deze week bekend dat directies leraren onder druk zetten om de schoolexamenresultaten op te krikken, blijft het aantal coronabesmettingen op scholen en kinderdagverblijven stijgen en durven de meeste kinderen niet alles te vragen in de klas. 

Maandag: ‘Directies zetten leraren onder druk om cijfers schoolexamens op te hogen’

De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft uit meerdere hoeken te horen gekregen dat directies in het voortgezet onderwijs hun leraren onder druk zetten om de cijfers van de schoolexamens op te krikken. De cijfers vallen behoorlijk tegen, grotendeels door de coronacrisis, maar de AOb vindt niet dat dit moet leiden tot het ophogen van de resultaten: “De docent gaat over de cijfers. Dat staat in de Wet beroep leraar. Als we de normen nu gaan verlagen ondervinden de kinderen daar straks in het vervolgonderwijs de gevolgen van.”

Dinsdag: ‘Meer jongeren in de WW, minder mbo-vacatures in alle beroepen’

Van januari tot en met oktober 2020 is het aantal jongeren dat in de WW terechtkwam fors gestegen. Daarnaast liet het aantal mbo-vacatures in de eerste helft van het jaar een daling zien in alle beroepsgroepen. Het tekort aan stages en leerbanen voor mbo-studenten ligt momenteel op zo’n 4 procent van het totaal. Dit blijkt uit de nieuwe Basiscijfers Jeugd van het UWV en SBB.

Woensdag: Aantal coronabesmettingen op scholen en kinderdagverblijven blijft stijgen

Het aantal mensen dat besmet raakt op scholen en kinderdagverblijven blijft stijgen, zo werd deze week bekend. Van de mensen die afgelopen week positief zijn getest op het coronavirus wijzen 1650 de school of kinderopvang aan als vermoedelijke bron. Dat komt neer op 8,5 procent van het aantal mensen bij wie de bron daadwerkelijk bekend is.

Donderdag: Meeste kinderen durven niet alles te vragen in de klas

Uit onderzoek dat het NOS Jeugdjournaal liet uitvoeren blijkt dat ruim de helft van de kinderen tussen de negen en de dertien jaar niet alles durft te vragen in de klas. Eén op de drie kinderen vindt het bovendien niet leuk als de leraar hen aanwijst tijdens de les. Schoolpsycholoog Maaike Hekerman vergelijkt het met podiumvrees bij volwassenen. 

Vrijdag: ‘Lerarentekort veel groter dan officiële cijfers aangeven’

Over tien jaar is er een tekort aan 1700 extra voltijdbanen in het voortgezet onderwijs, aldus de Algemene Onderwijsbond. Het daadwerkelijke tekort aan leraren is niet volledig bekend, zegt de bond: “Vooral omdat scholen houtje-touwtje de gaten vullen. In het voortgezet onderwijs gebeurt dat met name door het inzetten van onbevoegden, in het basisonderwijs met name door directieleden, intern begeleiders en onderwijsassistenten voor de groep te zetten.” Daardoor is het werkelijke tekort waarschijnlijk veel groter dan uit de officiële cijfers blijkt.

Door: Nationale Onderwijsgids