'Niet alle leerlingen krijgen dezelfde reken-wiskundestof aangeboden'

“Niet alle leerlingen wordt dezelfde mogelijkheden geboden om bepaalde reken-wiskundestof te leren. Zelfs niet als ze les krijgen uit dezelfde methode, omdat methodes zo zijn georganiseerd dat niet alle leerlingen dezelfde opgaven voorgelegd krijgen.” SLO’er Marc van Zanten verdedigt woensdag 30 september zijn proefschrift Opportunities to learn offered by primary school mathematics textbooks in the Netherlands aan de Universiteit van Utrecht en is live digitaal te volgen. Dit meldt SLO.

Het doel van dit promotieonderzoek was inzicht te krijgen in het leeraanbod en de leerondersteuning die Nederlandse reken-wiskundemethodes bieden. Van Zanten analyseerde huidige en vroegere methodes op drie aspecten: de aangeboden leerinhoud, de gestelde prestatieverwachtingen, en de manieren waarop het leren wordt ondersteund.
 
De bevindingen laten zien dat methodes sterk verschillen op deze aspecten en dat dit verband houdt met de keuze voor een bepaalde didactische benadering. Methodes met verschillende didactische uitgangspunten verschillen niet alleen in de leerondersteuning die ze bieden – wat men zou kunnen verwachten – maar ook qua leerinhoud en prestatieverwachtingen. Bovendien blijken methodes te verschillen in hun overeenstemming met het wettelijk vastgestelde beoogde curriculum.
 
De verdediging door Van Zanten is digitaal te volgen op woensdag 30 september tussen 11.00 en 12.00 uur via de website van de Universiteit van Utrecht
 
Door: Nationale Onderwijsgids