Staatsexamens Nt2 gaan weer voorzichtig van start

Vanaf 15 juni 2020 gaat de afname van de Staatsexamens Nt2 voorzichtig weer van start. Kandidaten die zich hadden aangemeld voor een examen in maart, april of mei krijgen voorrang voor een examenplaats. Zij ontvangen hierover een bericht van DUO. Dit meldt Het College voor Toetsen en Examens.

Op de examenlocaties wordt rekening gehouden met de RIVM-richtlijnen, zodat het afnemen van de examens op een veilige manier kan gebeuren. Dit betekent ook dat er per examenafname minder kandidaten mee kunnen doen, om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren.
 
Vanwege het coronavirus zijn verschillende examens en toetsen afgelast dan wel uitgesteld. Zo ging de eindtoets voor groep 8 en de centrale examens voor het voortgezet onderwijs niet door. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids