Normal_mbo_leerlingen_koks_horeca_koken_keuken_praktijk_vmbo

Per 1 januari 2020 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zo komt er een vervolg op een regeling om jongeren van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar hun eerste baan te begeleiden, breidt het geboorteverlof uit en kunnen MKB-bedrijven subsidie krijgen voor het oprichten van bedrijfsscholen in het kader van een leven lang leren. Dit meldt Rijksoverheid.

Arbeidstoeleiding vanuit praktijkonderwijs en vso

Er komt in 2020 een vervolg op de regeling om jongeren die van het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (vso) komen te begeleiden naar hun eerste baan. In 2020 wordt hier 8,5 miljoen euro voor vrijgemaakt op de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het vmbo te hoog gegrepen is. Op het vso zitten leerlingen met een leerprobleem of een beperking. Het gaat in totaal om zo'n 67.000 leerlingen.
 

Geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken extra geboorteverlof krijgen. Zij hebben dan recht op een uitkering van maximaal 70 procent van het dagloon, betaald door UWV.
 

Leven lang ontwikkelen

Vanaf maart 2020 gaat de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) van start. MKB-bedrijven kunnen dan subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. Met deze regeling stelt het kabinet structureel 48 miljoen euro per jaar beschikbaar.
 
Door: Nationale Onderwijsgids