Logo_475348a2-48e8-4eaf-911e-284039531c8a

STAF (Stichting Arbo Flexbranche) en STOOF (Stichting voor Opleiding en Ontwikkeling van de Flexbranche) gaan samen in een nieuwe stichting DOORZAAM. Deze heeft als algemene doelstelling het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten in de uitzendbranche en op de arbeidsmarkt in het algemeen door middel van een integrale aanpak. Hiermee wordt de gedeelde visie van STAF en STOOF waarin opleiding en ontwikkeling onlosmakelijk verbonden is aan arbeidsomstandigheden synergistisch integraal ingezet. Dit meldt DOORZAAM.

 
Bij werken gaat het niet langer alleen meer om opleiden en arbeidsomstandigheden maar ook steeds meer om het bevorderen van Duurzame Inzetbaarheid bij werknemers. De doelstelling van DOORZAAM is om de Duurzame Inzetbaarheid van de uitzendkracht integraal aan te pakken en om zo de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. DOORZAAM realiseert Duurzame Inzetbaarheid door het centraal stellen van de ontwikkeling van de uitzendkracht. Gedurende de loopbaan staan ontwikkeling (kennis) en fysieke- mentale- en financiële- gezondheid centraal. Uitzendkrachten zijn duurzaam inzetbaar wanneer zij vitaal, met plezier en vaardig hun werk doen en als zij naast het werk leren en zichzelf ontwikkelen zodat ze door kunnen stromen naar ander werk.
 
DOORZAAM zal ondersteuning bieden bij ontwikkeling, scholing, maar ook door te letten op een juiste balans tussen belasting en belastbaarheid. Hierbij gaan we uit van een integrale aanpak waarbij steeds de toets zal zijn of dit ten goede komt van de Duurzame Inzetbaarheid voor de uitzendkracht. Voor de uitzendwerkgevers en opdrachtgevers geldt dat eerst de basis zaken op orde moeten zijn, daarna kan er verder ontwikkeld worden voor Duurzame Inzetbaarheid van de uitzendkracht. Zonder goede fysieke en psychische gezondheid kun je niets, maar heb je financieel problemen dan zul je als uitzendkracht geen belangstelling hebben voor loopbaan & ontwikkeling, en als je niet eerst taalvaardig bent kun je niet verder ontwikkelen.
 
Los van deze integrale aanpak blijft het van belang de dialoog over Duurzame Inzetbaarheid op gang te houden tussen de verschillende stakeholders om te zorgen dat uitzendkrachten naast deze aanpak ook bij de opdrachtgever en/of uitzendwerkgever kunnen profiteren van een integrale aanpak. DOORZAAM behartigt hiermee de belangen van uitzendkrachten en faciliteert de dialoog tussen de belanghebbende partijen hier omheen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids