Normal_school_kinderen_basisschool

Educatieve kinderboeken geven informatie over adhd onjuist en eenzijdig weer. Bijna alle kinderboeken gaan ervan uit dat adhd een chronische hersenziekte is, en belichten andere mogelijke oorzaken van adhd niet. Dit blijkt uit onderzoek van studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen, zo meldt de RUG.

Onder leiding van dr. Laura Batstra, verbonden aan de faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen van de RUG, bekeken twee studenten wat er in Nederlandse kinderboeken over adhd geschreven wordt. Bijna alle onderzochte kinderboeken gingen uit van de biomedische visie op adhd, namelijk dat adhd een chronische hersenziekte is die met medicatie behandeld moet worden. 
 
In de kinderboeken blijkt geen aandacht te zijn voor andere mogelijke oorzaken van adhd zoals armoede, overbelaste ouders en leerkrachten en de prestatiemaatschappij. Dr. Batstra maakt zich daar zorgen over, want, zo waarschuwt zij, “zo wordt kinderen met een diagnose adhd ten onrechte aangepraat dat ze een chronische hersenziekte hebben waar ze pillen voor moeten slikken." 
 
De onderzoekers pleiten daarom voor eerlijke voorlichting, ook aan kinderen zelf. Het onderzoek  wordt binnenkort gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids