Logo_logo_nro

Op woensdag 1 november aanstaande wordt in Amersfoort voor de derde keer het NRO-congres voor onderwijs en onderzoek gehouden. Het evenement is bedoeld voor onderwijsprofessionals uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De NRO organiseer het congres samen met de PO-Raad, de VO-raad, LECSO, de MBO Raad, ecbo, de Onderwijscoöperatie en de Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR). Dat meldt NRO.

De vraag die tijdens het congres centraal staat is ‘Hoe kan onderzoek van nog meer waarde zijn voor het onderwijs?’ Er zijn namelijk verschillende manieren waarop onderwijs en onderzoek kunnen samenwerken, bijvoorbeeld door middel van professionele leergemeenschappen, praktijkonderzoek en opleidingsscholen. Daarbij is belangrijk om te weten hoe die samenwerking georganiseerd is en hoe dat bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Vier betrokkenen uit diverse onderwijssectoren, en met verschillende rollen en verantwoordelijkheden komen tijdens het congres aan het woord:

  • Wim van Schaik, schoolleider van Vierbeek College (vso) en De Vaart (so), De Onderwijsspecialisten;
  • Peer van der Helm, lector Residentiële Jeugdzorg, Hogeschool Leiden;
  • Rianne Bakker, docent vo (De Meerwaarde) en deelnemer professionele leergemeenschap;
  • Sarien Shkolnik, vicevoorzitter College van Bestuur Graafschap College.

Tijdens het congres komen zowel verschillen als overeenkomsten aan bod. Ook wordt er gekeken naar succesfactoren, zodat onderzoek en schoolontwikkeling effectief verbonden kan worden. Het volledige dagprogramma is te vinden via de website van het NRO-congres. Daar staat tevens informatie over de aanmeldprocedure. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids