Normal_vrouwen__opleiding__college__cursus__hoger_onderwijs__hbo__uni

Op 28 september is de subsidieregeling ‘cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs’ gepubliceerd in de Staatscourant. Deze subsidieregeling stelt interne cultuurcoördinatoren en leerkrachten die deze werkzaamheden uitvoeren in staat zich verder te professionaliseren ter bevordering van het cultuuronderwijs in het primair onderwijs. Dit meldt de Staatscourant.

Er kunnen op grond van deze regeling twee subsidies worden aangevraagd. De eerste is een subsidie voor het volgen van een opleiding tot cultuurbegeleider. De opleiding tot cultuurbegeleider stelt leraren in staat inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs te verwerven, een leerlijn te ontwikkelen, cultuuronderwijs te verzorgen en eventueel collega’s te begeleiden. Deze subsidie bestaat uit een vergoeding voor cursusgeld (tot een maximum van 3000 euro), studiemiddelen (tot een maximum van 175 euro) en reiskostenvergoeding (tot een maximum van 300 euro) en wordt uitgekeerd aan de leraar. 
 
Een leraar die subsidie voor studiekosten aanvraagt, kan daarbij ook subsidie aanvragen voor het schoolbestuur als tegemoetkoming in de vervangingskosten voor het volgen van een opleiding tot cultuurbegeleider. Dit kan voor ten hoogste 72 uur aan vervangingskosten. Het geld kan gebruikt worden om het aantal werkuren van de leraar tijdelijk uit te breiden, zodat de leraar de opleiding tot cultuurbegeleider kan volgen. Een andere optie is om de niet-onderwijsgevende taken van de leraar over te dragen aan een andere leerkracht. De leraar wordt dan ontzien, en hij kan de gewonnen tijd benutten voor het volgen van de opleiding tot cultuurbegeleider. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids