Normal_geslaagd_examen_rugtas_vlag

Op vrijdag 22 september 2017 vindt er een netwerkbijeenkomst Opleiden in de school plaats voor het mbo. Hierin staan verschillende vragen zowel vanuit de praktijk als vanuit de theorie centraal over examineren in de beroepspraktijk. Dit meldt de MBO Raad.

Examineren in de beroepspraktijk is één van de lastige onderdelen bij examinering. Hoe zorg je voor kwaliteit? Wat mag en moet? Hoe beoordeel je als lerarenopleiding en opleidingsschool het werkplekleren van studenten van de lerarenopleiding? Deze en andere vragen worden op de netwerkbijeenkomst besproken vanuit zowel theorie als praktijk. Ook komen eigen vragen aan bod.  
 
De netwerkbijeenkomst 'Examineren in de Beroepspraktijk' wordt georganiseerd door het Kennispunt Opleiden in de School van de MBO Raad. Aanmelden kan via deze link.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids