Logo_samenwerking34

Wat is inclusief onderwijs precies en hoe moet het worden vormgegeven? Over deze vragen gaat de dialoogbijeenkomst die Ieder(in) op zaterdag 23 september in Zwolle organiseert. Leraren, professionals en ouders die te maken hebben met thuiszitters of kinderen met een beperking gaan hierover in gesprek. Dit meldt Ieder(in).

Volwaardig meedoen in de samenleving begint met meedoen op school. Maar kinderen met een beperking vallen nog te vaak uit in het onderwijs, ondanks de Wet passend onderwijs. Het vorig jaar geratificeerde VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is hierover zeer uitgesproken. Het verdrag stelt inclusief onderwijs als norm, maar de meningen van onder meer leerkrachten en ouders hierover lopen uiteen.
 
Tijdens de bijeenkomst gaan de aanwezigen nadrukkelijk met elkaar in dialoog, en niet met elkaar in discussie. Aan de dialoogbijeenkomst over inclusief onderwijs nemen meerdere ervaringsdeskundigen deel. Voorafgaand aan het gesprek vertelt onderzoeker José Smits van In1School meer over de verschillende vormen van onderwijs voor kinderen met een beperking of aandoening.
 
De dialoogbijeenkomst is vooral bedoeld voor ouders met een kind met een beperking, belangenbehartigers, leraren en mensen die anderszins beroepsmatig te maken hebben met thuiszitters of zorg op school. 
 
De bijeenkomst vindt plaats in zalencentrum De Enk in Assendorp (Zwolle). De bijeenkomst begint om 10.00 uur en is om 12.00 uur afgelopen. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids