Normal_taal_groene_boekje

Het aantal taalscholen voor inburgeraars is snel stijgende. De markt is volgens minister Asscher aanbodsgericht en dat komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede. Het ministerie wil daarom een externe toezichthouder aanstellen die de kwaliteit van het onderwijs meer inhoudelijk gaat toetsen. Dit meldt de Volkskrant. 

Inmiddels zijn er 171 geregistreerde inburgeringsscholen tegen 128 twee jaar geleden. Sinds de privatisering van de inburgeringstrajecten in 2013 is de inburgeraar zelf verantwoordelijk voor het vinden van de juiste cursus en het binnen drie jaar halen van het examen. Inburgeringsscholen staan in de rij, want een nieuwkomer mag maximaal 10.00 euro aan leningen meenemen voor de taallessen. 
 
Dit komt in sommige gevallen de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede. Taalscholen plaatsen zoveel mogelijk cursisten in één klas, of laten hen extra, onnodige, lessen nemen. 'Kwaliteitsinstituut' Blik op Werk onderzoekt of een inburgeringsschool een onderwijsplan heeft en voldoende gekwalificeerde docenten, maar kijkt niet naar de maximale klasgrootte of het minimaal aantal lesuren per week. Het ministerie wil daarom een externe toezichthouder aanstellen die de kwaliteit van het onderwijs meer inhoudelijk gaat toetsen. 
 
Er is ook kritiek. De huidige inburgeringstrajecten zouden geldverspilling zijn en veel mensen zullen nooit inburgeren. Uit de cijfers van de eerste groep migranten en asielzoekers in het nieuwe geprivatiseerde systeem blijkt dat minder dan de helft binnen de voorgeschreven drie jaar slaagt. Voor asielzoekers is dit percentage slechts 38 procent. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids