Logo_niet_voor_nieuwsitems_nvao
De accreditatieorganisatie NVAO kan sinds 2012 een nieuwe opleiding voorwaardelijk goedkeuren. Een voorwaardelijk accreditatie houdt in dat de opleiding niet aan de kwaliteitseisen voldoet, maar wel vast van start mag gaan. Voorwaarde is dat de opleiding binnen maximaal twee jaar de aangetroffen gebreken herstelt. Eén op de vijf nieuwe opleidingen krijgt een voorwaardelijke accreditatie, zo stelt het NVAO. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond. 
 
Sinds 2012 zijn in het hoger onderwijs meer dan vijftig nieuwe opleidingen van start gegaan die de NVAO een kwaliteitsstempel heeft gegeven. Ruim 20 procent van deze nieuwe opleidingen voldeden echter niet aan de criteria en hebben daarom een voorwaardelijke accreditatie gekregen. Bijna de helft van de opleidingen die een voorwaardelijke accreditatie kregen worden aangeboden door commerciële aanbieders. 
 
De NCOI is sinds 2012 bijvoorbeeld al 24 keer een opleiding gestart die een voorwaardelijke accreditatie kreeg. Op dit moment zijn acht NCOI-opleidingen voorwaardelijk goedgekeurd, waaronder vijf tweedegraads lerarenopleidingen. De hbo-bachelor sociaal pedagogische hulpverlening van de LOI werd eind 2013 ook voorwaardelijk geaccrediteerd. Het visitatiepanel constateerde een 'aantal forse verbeterpunten'. Eén daarvan is dat het leren van hulpverlenersvaardigheden moeilijk aan de man te brengen is via afstandsonderwijs. De opleiding heeft echter een voorwaardelijke accreditatie gekregen, met als voorwaarde dat de verbeteringen binnen 12 maanden doorgevoerd moesten worden. De LOI kon in de tussentijd echter het NVAO-kwaliteitsstempel gebruiken bij de werving van studenten, en deed dit ook. 
 
De meerderheid van de opleidingen die een voorwaardelijke accreditatie hebben gekregen worden aangeboden door commerciële aanbieders, zo stelt de NVAO. Dit zou onder meer komen omdat van alle hoger onderwijsinstellingen de commerciële aanbieders de meeste opleidingen laten accrediteren. Bekostigde hogescholen en universiteiten dienen hun plannen veelal vooraf voor te leggen aan een commissie die de nieuwe studie al beoordeelt. 
 
NVAO-bestuurslid Koen Geven vindt dat de NVAO niet langer moet legitimeren dat het programma van een nieuwe opleiding op orde wordt gebracht terwijl studenten de opleiding al volgen. “Bij nieuwe opleidingen zou het niet ‘ja, mits’ maar ‘nee, tenzij’ moeten zijn.”
 
© Nationale Onderwijsgids