Normal_therapie_groep_groepstherapie

Het HOED, een overlegorgaan opgericht door vijf hogescholen, maakt zich al vijf jaar sterk om ervaringskennis op het gebied van verslaving en psychiatrie te integreren in het hbo-onderwijs. Inmiddels is ervaringsdeskundigheid binnen de GGZ een erkend beroep met een eigen beroepscompetentieprofiel. De lustrumviering van HOED is aanleiding voor een symposium getiteld Van de Hoed en de Rand, dat plaatsvindt op 8 oktober. Het biedt naast een platform voor ontmoeting, inspiratie en kennisdeling ook dé gelegenheid om te discussiëren over de vraag welke positie ervaringsdeskundigheid binnen het hbo-onderwijs moet innemen.
 

Het inzetten van ervaringskennis in de opleiding en het latere beroep is voor studenten niet altijd vanzelfsprekend. Dat is jammer want de vraag naar ervaringsdeskundigen in het werkveld stijgt. De stijgende vraag is onder meer te verklaren door de sterk toegenomen participatie en zeggenschap van patiënten. Studenten met ‘speciale bagage’ moeten daarom volop de gelegenheid krijgen om met hun ervaringen aan de slag te gaan, vinden de hogescholen binnen het HOED.

De vijf hogescholen die ervaringskennis integreren in het onderwijs doen dat onderling verschillend. De afgelopen vijf jaar werden verschillende onderwijsvormen ontwikkeld zoals een aparte opleiding Ervaringsdeskundigheid, keuzemodules en minoren binnen een sociaal-agogische opleiding of volledige integratie van ervaringskennis in een opleiding als Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Tijdens het symposium vertellen docenten en studenten over de ontwikkelingen en ervaringen op dit gebied en krijgen deelnemers volop gelegenheid om met elkaar in discussie te gaan.

Ongeveer een derde van de studenten van sociale opleidingen hebben persoonlijke ervaring met psychiatrie, verslaving of andere problematiek. Onderzoek bij hogeschool Windesheim en Hogeschool Utrecht bracht dat enkele jaren geleden aan het licht. Ook de groep die ervaring had met problematiek in de naaste omgeving waaronder Familie Ervaringsdeskundigheid (FED), bleek aanzienlijk.

Het symposium Van de Hoed en de Rand: opleiden voor ervaringsdeskundigheid, wordt georganiseerd door het landelijk overleg Hoger Onderwijs voor ErvaringsDeskundigheid (HOED). Kernleden van HOED zijn de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Hanzehogeschool, Fontys Hogeschool en Windesheim. Het symposium vindt plaats op 8 oktober vanaf 13.30 uur bij de Hogeschool van Amsterdam, locatie Fraijlemaborg. Meer informatie en het aanmeldformulier is te vinden op hva.nl/ervaringsdeskundigheid.nl.

© Nationale Onderwijsgids