Motie over toewijzing opleidingsplaatsen binnen ggz heeft geen effect

De Nederlandse ggz steunt de aangenomen Kamermotie over de toewijzing van opleidingsplaatsen binnen de ggz. De branchevereniging zegt wel dat de opleidingsplaatsen geen effect hebben op de versterking van de crisisdienst. Dat meldt Skipr.

Dat komt omdat het grootste probleem in de crisisdienst de beschikbaarheid van psychiaters is. “Met deze motie wordt dit niet opgelost, omdat de psychiaters niet worden toegewezen aan vrijgevestigde praktijken”, aldus Jeroen Pepers, directeur van de Nederlandse ggz. “Een verschuiving van opleidingsplaatsen voor gz-psychologen geeft geen effect op de bezetting in de crisisdienst, omdat deze niet betrokken zijn in de directe uitvoer.”

GGZ-aanbieders die meedoen met crisisdiensten 

Motie-indiener Joba van den Berg gaf voornamelijk de voorkeur aan meer opleidingsplekken bij ggz-aanbieders die meedoen met crisisdiensten en hoogcomplexe zorg leveren.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk