Logo_logo_nti

Hogeschool NTI komt met de eerste hbo-opleiding Counselling erkend door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Het beroep van counsellor is op dit moment sterk in opkomst in Nederland, mede door de veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel waarin zelfstandig hulp zoeken wordt gestimuleerd. De opleiding is samengesteld met behulp van de professionele branchevereniging ABvC en speelt in op de groei van counselling en alternatieve geneeswijzen in Nederland. 

Binnen het werkveld is veel behoefte aan psychosociale dienstverlening. Helaas biedt de reguliere
gezondheidszorg onvoldoende middelen voor hulpverleners om aan de vraag vanuit de maatschappij te voldoen. Het gevolg is dat de wachtlijsten groeien en steeds meer zelfstandige hulpverleners hun diensten aanbieden. De vraag neemt toe  naar goed opgeleide, gekwalificeerde, zelfstandig ondernemende psychosociale dienstverleners waar cliënten professionele, curatieve begeleiding en preventie ontvangen. En waarmee zij aanspraak kunnen maken op vergoeding vanuit de zorgverzekeraar.

De NTI-opleiding Counselling voldoet volledig aan de eisen van PLATO die in opdracht van vijf grote zorgverzekeraars de eindtermen voor Medische basiskennis en Psychosociale basiskennis heeft vastgesteld. Alle therapeuten, coaches en counsellors dienen in het
bezit te zijn van een diploma gericht op deze eindtermen als ze in aanmerking willen blijven komen
voor vergoeding vanuit de grote zorgverzekeraars.

Met deze nieuwe hbo-opleiding beoogt Hogeschool NTI bij te dragen aan de verdere
professionalisering van de beroepsgroep Counselling. Het centrale uitgangspunt van deze eisen is om de veiligheid van patiënten en cliënten te kunnen garanderen. De nieuwe erkende hbo-opleiding Counselling is zowel online als klassikaal te volgen. Dit geeft studenten de flexibiliteit om zelf het aantal studiebijeenkomsten te bepalen.

© Nationale Onderwijsgids