Marieke van der Korput

Onderwijsinstellingen worden steeds afhankelijker van ICT: een digitaal schoolbord, online communicatie met leerlingen over roosterwijzigingen en cijfers, het digitaal afnemen van tentamens en het online delen en bewerken van lesmateriaal; steeds meer scholen maken hier gebruik van. Veel tijd en geld wordt geïnvesteerd in het goed laten functioneren van deze infrastructuur. Met name voor kleinere scholen is dit erg kostbaar. Met de opkomst van cloud computing kunnen nu de verschillende gebruikte diensten verplaatst worden naar “de cloud”. 

Door Marieke van der Korput

Wat is cloud computing?
Bij cloud computing worden diensten via internet aangeboden aan de gebruiker. Je koopt dus geen software, maar gebruikt deze online. Hierdoor verdwijnen aanschafkosten en eveneens kosten voor beheer. Ook zijn overcapaciteit of onderbenutting niet meer aan de orde, want je gebruikt dat deel van de cloud wat je op het moment nodig hebt. Kortom, de focus verschuift van de techniek naar services: welke diensten wil je als school inzetten? Niet de aanbieder is van belang, maar of de service stabiel is, gemakkelijk te gebruiken en betrouwbaar. Bovendien biedt werken in de cloud de flexibiliteit snel in te spelen op ontwikkelingen in het onderwijs. Het starten met een nieuwe applicatie neemt veel minder tijd in beslag dan het bestellen en installeren van nieuwe software.
 
 
Privacy
Veel scholen zijn nog wat huiverig om ook daadwerkelijk met de cloud aan de slag te gaan, en dat is niet verwonderlijk. Privacy is hierbij de belangrijkste issue, want als onderwijsinstelling heb je te maken met vertrouwelijke gegevens. Het is belangrijk hier als onderwijsinstelling goede afspraken over te maken met de leverancier, met name over het delen van gegevens en de plaats van opslag (binnen Europa). Hiervoor zijn verschillende certificeringen in het leven geroepen. Ook de Europese commissie is bezig met het ontwikkelen van internationale wetgeving op dit gebied. Daarbij is het goed om je te realiseren dat ook in de huidige situatie de gegevens op uw server ook onderhouden wordt door externe partijen. Bewustzijn van de mogelijke risico’s en het maken van goede afspraken met leveranciers over transparantie, gegevensbeheer- en opslag zijn daarom van belang. 

De cloud onontkoombaar? 
Op termijn zeker. Het invoeren van internationale regelgeving zal de intrede van de cloud in een stroomversnelling brengen. Daarbij kan het scholen veel (eerdergenoemde) voordelen opleveren en is het onderwijs ook voor aanbieders van cloud diensten interessant omdat scholen veelal dezelfde behoeften hebben. En daarbij: leerlingen zijn er al meer dan klaar voor. Veel cloud services zijn volledig geïntegreerd in hun dagelijks leven. Zij communiceren via Gmail, delen bestanden met Dropbox en kijken films op Netflix. Zij zijn gewend te werken met tijd- en plaatsonafhankelijke diensten met een eigen gekozen device. Waarom zou je als school niet aansluiten bij deze leefwereld?