Nieuwe schooljaar

Het nieuwe schooljaar is  alweer aan de gang. Vol enthousiasme, motivatie en energie zijn de EuroCollegestudenten van start gegaan met stappen te maken in de richting van een succesvolle toekomst. De Corona-epidemie heeft ook invloed op ons. Dat maakt dit jaar anders.

Door Lena Bik

OpEuroCollege vinden wij het belangrijk dat lessen altijd doorgaan. Lesuitvalkomt bij ons eigenlijk niet voor, ook niet in coronatijden. Wij hebben er allesaan gedaan om ondanks alle uitdagingen de lessen fysiek te kunnen hervatten.Onze studenten pakken hun studie voor de volle 100% real live op. In het geval dat een studentziek is of in aanraking is geweest met het coronavirus hebben wij demogelijkheid gecreëerd om lessen online bij te wonen. Zo zorgen wij ervoor datgeen enkele student achterstand oploopt.  

 

 

 

 

Wij zijnons ervan bewust dat de periode waarin wij ons met zijn allen bevinden, niet altijdde studenten positief beïnvloedt. Een positieve mindset is echter voorwaarde omsuccessen te boeken.  Op EuroCollegewordt dankzij de vakken “Essentials of Success” al veel aandacht besteed aan hetontwikkelen van een positieve instelling. Daarnaast zullen we de komende tijd regelmatigbuitenschoolse activiteiten organiseren zoals bootcamps en uitjes om zo despirit erin te houden.

 

 

Een goedvoorbeeld hiervan was het transformeren van de befaamde introductiedagen vanEuroCollege naar de ‘Boost Your Minset’ week. De eerstejaarsstudenten hebbentijdens deze dagen aan hun doorzettingsvermogen, motivatie en mindset gewerkten kennis gemaakt met de “No Pain, No Gain mentaliteit van EuroCollege. Wehebben het komende jaarmeer grensverleggende activiteiten op de planning staan.Denk hierbij aan stevige bootcamps, trainingen gegeven door mariniers en veelmeer!

 

 

 

Dit iseen uitdagende periode voor iedereen. Ook voor ons als school. Wij zijn ervanovertuigd dat we ons er met de juiste mindset en de nodige creativiteit metzijn allen doorheen slaan. Op naar een mooi en succesvol nieuw schooljaar!

 

 

Ben jij nubenieuwd naar de EuroCollege-aanpak?  Wiljij kijken of onze school bij jou past? Schrijf je dan nu in voor een open dagen begin in januari al met je studie!