Normal_anouk_sonnemans

Met deze kreet worden de automobilisten geattendeerd op het feit, dat er weer hordes kinderen op de fiets zullen deelnemen aan het verkeer. Dús extra goed opletten, voor een optimaal verkeersklimaat! Als ouder word je geconfronteerd met het feit dat je kroost toe is aan weer een nieuwe fase in de schoolcarrière. Daarom zorg je langzaam weer voor meer (nacht)rust, zodat jouw kind vol energie aan het nieuwe jaar kan starten en ook fit genoeg is om alert te reageren in het verkeer.

Door Anouk Sonnemans-Zonnevijlle

Als leerkracht zie je deze tekst waarschijnlijk als een trigger om je te gaan voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Allerlei vragen die je jezelf vast stelt, zoals: “Hoe ga ik de eerste ontmoeting met ‘mijn kinderen’ vormgeven? Hoe ga ik ervoor zorgen, dat elke leerling optimaal tot leren kan worden gestimuleerd? Hoe richt ik mijn klas in, zodat ieder ‘op zijn plek’ zit en het een prettige en krachtige leeromgeving vormt?” Maar ook: “Hoe ga ik Joris helpen, die het vorig jaar al moeilijk had? Hoe kan ik Hester helpen die aangeeft dat haar hoofd zo vol is?”

Leerling centraal
Natuurlijk wil jij als leerkracht en docent dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen en mag leren op een manier die bij hem past. Dat is, zeker in grote groepen met veel verschillen, niet altijd haalbaar. Door bij de start van het schooljaar stil te staan bij het leerproces van je leerlingen, maak je al een goed begin. Maak hen ervan bewust hóe ze leren en hoe ze om kunnen gaan met nieuwe en overbodige informatie. Kom hier regelmatig op terug op vaste momenten in het jaar. Elk kind heeft zijn eigen leervoorkeuren en daarmee kun je beter rekening houden, als je deze voorkeuren ook kent. Dus gun jezelf de tijd en ruimte om jouw leerlingen goed te leren kennen. Weet wat hun talenten zijn en hun leerstijlen, door te observeren en de kinderen zelf te laten onderzoeken. Er zijn diverse leerstijlentests voor alle leeftijden te vinden.  Als jíj weet op welke manier een kind leert, kun je hem nog beter begeleiden.

Te weinig tijd?
Natuurlijk is tijdgebrek een herkenbaar obstakel, maar dat mag geen reden zijn om kinderen de juiste begeleiding te ontzeggen, toch? Er zijn ook manieren waarop je kinderen snel en goed op weg kunt helpen, zoals bijvoorbeeld met de MatriXmethode.
Joris en Hester (zie boven!) hebben jouw hulp nodig, maar ook de andere kinderen van je klas, zouden goed geholpen kunnen worden met de MatriXmethode. Er zijn al veel leerkrachten en docenten in Nederland die met deze methode werken en hun leerlingen daarmee enorm helpen in hun leerproces!

Er zijn steeds meer kinderen die zelf aangeven dat ‘hun hoofd vol zit’. Dat is ook eigenlijk heel logisch, als je bedenkt dat er in de hedendaagse maatschappij zoveel prikkels zijn. Wanneer deze kinderen met een MatriXcoach aan de slag zijn geweest met ‘Hoofd Opruimen’ geven ze aan dat ‘hun hoofd nu veel beter werkt’. Dit ‘Hoofd Opruimen’, waarbij ze niet veel hoeven te vertellen, maar wel alles mogen tekenen, schrijven en kleuren, wordt zowel individueel als in een groep gedaan.
Als een MatriXcoach dit individueel doet, is er de ruimte om alle onderwerpen die het kind aandraagt ‘op te ruimen’ en een plek te geven. In een groep op school richt de methode zich juist op de schoolvakken. De leerling bepaalt zelf hóe hij alle vakken een plek wil geven, op een manier die het beste werkt voor hem. De leerling centraal!

Leren hóe te leren!
Met een opgeruimd hoofd geef je kinderen al een goede basis, om tot leren te komen. Maar, hóe moet dat dan; leren? Niet alle kinderen beschikken over die basisinformatie die ze dienen te kennen zoals het alfabet, de tafels, de klok, juiste spelling. Vaak hebben zij in groep 3, 4 of 5 deze kennis onvoldoende geautomatiseerd. Docenten, leerkrachten en coaches gebruiken ook hiervoor de MatriXmethode. Zij helpen kinderen, door samen te herhalen en visualiseren, hoe zij deze basisinformatie snel en praktisch kunnen opslaan in hun opgeruimde hoofd. Als kinderen eenmaal deze informatie een plekje hebben gegeven, kunnen zij die ook sneller terugvinden om toe te passen.

Het effect?
Leerlingen ervaren dat ze zelf heel bewust nieuwe informatie kunnen opslaan en hoe ze overbodige informatie kunnen verwijderen uit hun hoofd. Ze krijgen meer overzicht in hun hoofd vol gedachten over school en andere zaken. Dat zorgt voor rust in het hoofd, waardoor de leerlingen zich beter kunnen concentreren en nieuwe informatie beter in zich op kunnen nemen.
Emotionele blokkades die wellicht verborgen blijven voor ouders, leerkrachten en docenten krijgen een plek voor de leerling. Deze hoeven niet te worden uitgesproken door de leerlingen om er tóch voor te kunnen zorgen dat ze het leerproces niet belemmeren.
Vaak komen er zaken aan het licht, waar de leerling zich niet bewust van is; de eigen strategie. De belemmerende strategieën worden getransformeerd naar een goed werkend strategie!

Laat de scholen maar beginnen!
Heel veel succes met de start van het schooljaar en geef je leerlingen die basis mee, waarop ze kunnen verder bouwen. Jij bent als leerkracht of docent hierin een onmisbare schakel.
Dan beloven wij, als ouders en verkeersdeelnemers, dat wij zorgen voor de rust en de veiligheid voor en na school!

© Nationale Onderwijsgids