Meisjes zijn een stuk ongelukkiger dan vijf jaar geleden

Het aantal meisjes met psychische problemen is sinds 2017 flink toegenomen. Dat blijkt uit een vierjaarlijks onderzoek van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Gonneke Stevens, hoofdonderzoeker van de Universiteit Utrecht, spreekt van een ‘zorgwekkende trend’. Dat meldt de NOS.

Uit het onderzoek blijkt dat de druk die middelbare scholieren ervaren in ruim twintig jaar tijd is verdubbeld, naar 45 procent. Dit geldt voornamelijk voor de meisjes. Ook verwachtingen van ouders en van leraren en onzekerheid over de toekomst leiden tot problemen. Eén op de zes leerlingen in het basisonderwijs heeft stress vanwege hun schooladvies. 

Coronacrisis 

Volgens de onderzoekers hangt de verslechtering van de mentale gezondheid van jongeren samen met de coronapandemie. “De onderwijsachterstanden ten gevolge van de coronacrisis zijn mogelijk een katalysator geweest van een al bestaande maatschappelijke ontwikkeling. Dat is het toegenomen belang van jongeren, hun ouders en de maatschappij in het algemeen hechten aan de prestatie op school”, aldus hoofdonderzoeker Stevens.

Pesten 

Meisjes die op de middelbare school zitten zijn minder positief over de sfeer tussen klasgenoten, hun relatie met leraren en de steun die ze krijgen van vrienden. Het aantal leerlingen dat zegt ooit iemand te hebben gepest is onveranderd en net zo groot als in 2017.

Antidepressiva 

Dat de coronacrisis een negatieve invloed heeft gehad op de mentale gezondheid van jongeren is al vaker aangetoond. Deze week publiceerde kenniscentrum Nivel nog een onderzoek waaruit bleek dat meer mensen tussen de 15 en 24 antidepressiva gebruiken. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk