Kinderen gaan weer naar school, maar fietsongelukken liggen op de loer

Rugzak om, boterhammen in de tas en daar gaat je kind weer op de fiets naar school. Maar na de rustige zomermaanden is het weer druk op de Nederlandse wegen. Oppassen voor zowel fietsers als automobilisten dus. Maar waar gebeuren eigenlijk het vaakst ongevallen met fietsers? De verschillen zijn sterk per regio blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van Rijkswaterstaat. Zuid-Holland is met ruim 2.400 fietsongevallen binnen de bebouwde kom de onveiligste provincie voor fietsers. Dat meldt Independer. 

Nederland is een echt fietsland en daar zijn we trots op. Toch zijn er gemiddeld 4,9 fietsongevallen per 10.000 Nederlanders. Het gaat dan om 8.628 ongelukken in een jaar. In Zuid-Holland gaat het zelfs om 6,5 ongelukken per 10.000 inwoners. Met een totaal van 2.438 ongevallen met de fiets of elektrische fiets zijn ze goed voor ruim een kwart van alle fietsongelukken. Ook in Noord-Holland (5,9) en in Overijssel (5,1) is het aantal geregistreerde incidenten binnen de bebouwde kom hoog. De meest fietsveilige provincie van Nederland? Dat is Drenthe met ‘slechts’ 2,5 geregistreerde fietsongevallen per 10.000 inwoners.

Verantwoordelijkheid 

Er bestaat nog wel eens verwarring over wie verantwoordelijk is bij zo’n ongeval. Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij Independer, licht toe: “Bij een aanrijding tussen een motorrijtuig en een zwakke verkeersdeelnemer, zoals een fietser of een voetganger, is de bestuurder van het motorrijtuig standaard aansprakelijk. Er zijn uitzonderingsgevallen, maar de zwakke verkeersdeelnemer wordt wettelijk beschermd.”

Den Haag 

Ook per gemeente zijn de verschillen groot. Ongelukken met fietsers gebeuren het vaakst in Den Haag. Per jaar worden hier 11,7 fietsongelukken geregistreerd per 10.000 inwoners: ruim dubbel zoveel als landelijk gemiddeld. Het gaat dan in Den Haag om 644 fietsongevallen binnen de bebouwde kom. Opvallend is dat ook in (en nabij) andere kustplaatsen veel ongelukken gebeuren met fietsers. 

Top 10

De top 10 gemeenten met naar verhouding de meeste geregistreerde incidenten is als volgt:

1. Den Haag, Zuid-Holland (11,7 fietsongevallen per 10.000 inwoners)
2. Leiden, Zuid-Holland (10,4 fietsongevallen per 10.000 inwoners)
3. Wassenaar, Zuid-Holland (10,4 fietsongevallen per 10.000 inwoners)
4. Zandvoort, Noord-Holland (8,7 fietsongevallen per 10.000 inwoners)
5. Heemstede, Noord-Holland (8,7 fietsongevallen per 10.000 inwoners)
6. Enschede, Overijssel (8,6 fietsongevallen per 10.000 inwoners)
7. Alkmaar Noord-Holland (8,6 fietsongevallen per 10.000 inwoners)
8. Bergen, Noord-Holland (8,4 fietsongevallen per 10.000 inwoners)
9. Oldenzaal, Overijssel (8,2 fietsongevallen per 10.000 inwoners)
10. Heemskerk, Noord-Holland (8,2 fietsongevallen per 10.000 inwoners)

Verzekering 

Bij een fietsongeluk is de bestuurder van het motorrijtuig dus meestal aansprakelijk. Menno Dijcks, auto-expert bij Independer legt uit hoe het dan zit met de verzekering: “In de situatie waarin de automobilist aansprakelijk is voor de aanrijding met de fietser, betaalt de verplichte WA verzekering 100 procent van de schade die de fietser geleden heeft. Schade aan eigen auto is alleen verzekerd als er een Volledig Casco (all-risk) verzekering is afgesloten voor de auto. Heb je geen all risk dan moet je de eigen schade dus zelf betalen.”

Elektrische fiets 

Bij 10,5 procent van de fietsongevallen is een elektrische fiets betrokken. In Zeeland gaat het zelfs om ruim 16,1 procent. Ook in Overijssel zijn weggebruikers op een elektrisch aangedreven tweewielers naar verhouding vaker slachtoffer (15,4 procent).

Ongelukken met elektrische fietsen zijn vaker ernstiger van aard dan ongevallen met fietsen zonder motor. Een ongeval met een elektrische fiets zorgt in 54,1 procent voor letsel en is in 2,3 procent van de gevallen zelfs dodelijk. Bij ‘normale’ fietsen gaat het om respectievelijk 44,3 procent en 0,9 procent. 

De cijfers in het artikel zijn op basis van de meest recent beschikbare data. In dit geval is dat van het jaar 2020.  

Door: Nationale Onderwijsgids