Maak kindermishandeling makkelijker bespreekbaar met Schildje Experience

Vorige week vond in Hilvarenbeek de eerste Schildje Experience plaats: een theaterbijeenkomst om het onderwerp kindermishandeling makkelijker bespreekbaar te maken voor en met kinderen, ouders en onderwijs professionals. De Schildje Experience zal ook op andere basisscholen georganiseerd worden. De 240 kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar die deelnamen gingen deze week in de klas ook aan de slag met het Schildje lespakket. De Schildje methode bestaat sinds 2017 en werd onlangs genomineerd voor een Hart voor een Kind Award. Dit meldt PR Matters.

De Schildje Experience, georganiseerd door Stichting Groei Veilig en Fabriek 69 was een groot succes. Nicky Schijvens, initiatiefnemer: ‘We bieden al verschillende lespakketten maar met deze interactieve theaterbijeenkomst bereiken we in een keer het jonge kind, de ouder en de leraar. Doel is om onveilige thuissituaties te gaan leren herkennen en om kindermishandeling op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken.’

Onveilige thuissituatie

Op een speelse manier leerden kinderen tijdens de eerste Schildje Experience over onveilige thuissituaties en dat ze hierover kunnen en mogen praten. Dat een onveilige thuissituatie nooit de schuld is van het kind en wat het verschil is tussen kleine geheimen die je voor jezelf mag houden en wat grote geheimen zijn die je altijd met een volwassene moet delen. Na een toneelstuk van Toneelgroep Rauwkost, waarin schildpad Schildje een hoofdrol speelt, maakten de kinderen een knutselwerk en leerden ze tijdens een emotiebingo over het delen van kleine en grote geheimen.

Kinderen staan centraal

De Schildje Methode is gebaseerd op het creëren van een open dialoog over opvoeden tussen ouder(s) en beroepskrachten. Voor alle partijen – kinderen, ouders en professionals – heeft Schildje een subdoel, maar kinderen staan centraal. Schildje laat ouders ervaren dat zij over onveilige thuissituaties kunnen en mogen praten en plaatst ze niet in de daderrol. Beroepskrachten krijgen een apart programma, gericht op deskundigheidsbevordering.

Veel te weinig aandacht 

Fabriek69 en Stichting Groei Veilig hebben een innovatief aanbod ontwikkeld voor de driehoek kind, ouder en professional. Een kind komt immers pas tot ontwikkeling op het moment dat het zich veilig voelt en uit onlangs verschenen onderzoek is gebleken dat scholen veel te weinig aandacht besteden aan het onderwerp kindermishandeling, terwijl dit juist zo essentieel is.

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: PR Matters