Na corona steeds meer behoefte aan lessen over verzorgen van huisdieren

Op 4 oktober is het Werelddierendag. Een mooi moment om stil te staan bij verantwoord huisdierenbezit! Tijdens de coronacrisis zijn er veel meer huisdiereigenaren bij gekomen. Maar zijn de nieuwe baasjes wel op de hoogte hoe al die nieuwe dieren op een verantwoorde manier moet worden verzorgd? De Stichting Met dieren meer mens ziet gelukkig een toename van het lesgeven over dieren op basisscholen. Dit meldt Stichting Met dieren meer mens. 

De coronapandemie heeft gezorgd voor een toename van huisdieren én deed een beroep op de creativiteit van leerkrachten. Dit is hoogstwaarschijnlijk de reden dat veel basisschool onderwijzers op zoek gaan naar lesmateriaal over het houden en verzorgen van huisdieren.

DierenDiploma

De Stichting Met dieren meer mens heeft al sinds 2008 een dergelijk digitaal lespakket ontwikkeld en is zeer positief over het resultaat: dit jaar alleen al is op ruim 1198 scholen de DierenDiploma les gedaan! Met gemiddeld 23 leerlingen in een klas betekent dit dat er ongeveer 27.554 kinderen kennis hebben genomen over verantwoord huisdierenbezit. “Dit is echt eerder dan voorgaande jaren. Meestal ligt de piek rondom Dierendag.“ zegt de secretaris van de Stichting Pascale Fuchs.

Digitale dierenles

“Kinderen in de leeftijd vanaf 8-9 jaar raken steeds meer geïnteresseerd in hun omgeving en dieren vindt eigenlijk iedereen wel leuk. Voor leerkrachten is een kant-en-klare les makkelijk, ook als kinderen door een eventuele coronabesmetting vanuit huis les krijgen. In de digitale dierenles worden onder andere op ludieke wijze misstanden over huisdieren besproken en praat actrice en influencer Belle Zimmerman de les aan elkaar. Daar komt bij dat als kinderen weten hoe het hoort, dit het dierenwelzijn ten goede komt en we hopen natuurlijk ook dat hun ouders hier iets van op steken”.

Door: Nationale Onderwijsgids