Prijsindexatie voor primair onderwijs bedraagt in 2022 zo'n 3,01 procent

In 2022 bedraagt de prijsindexatie van de materiële bekostiging voor het primair onderwijs zo'n 3,01 procent. Dit kan ook voor het voortgezet onderwijs gaan gelden, maar daar het kabinet over. Dit meldt VOS/ABB.

De prijsindexatie van 3,01 procent is vastgesteld op basis van de bedragen uit de Macro Economische Verkenning 2022 van het Centraal Planbureau. Dit betekent dat de programma's van eisen van de materiële instandhouding in 2022 met dit percentage worden verhoogd.

Bij wet vastgelegd

Voor het primair onderwijs is de prijsindexatie bij wet vastgelegd, maar dat is niet het geval voor het voortgezet onderwijs. Het kabinet kan besluiten om de indexatie niet toe te passen voor middelbare scholen.

De prijsindexatie zal voor het voortgezet onderwijs ook anders gaan dan dat ze gewend zijn. Dit komt door de vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs, die op 1 januari 2022 in werking treedt. In de bekostigingsbedragen worden het personele en materiële deel samengevoegd.

Door: Nationale Onderwijsgids