CNV Onderwijs wil komend schooljaar duidelijker regie van kabinet

Het nieuwe school- en studiejaar start straks zo veel mogelijk fysiek op school, bleek uit de persconferentie van het kabinet van vrijdagavond. CNV Onderwijs pleit voor een duidelijker regie van het kabinet waarbij de continuïteit van het onderwijs voorop staat, zo meldt CNV.

“Iedereen, scholieren, studenten, ouders, scholen, opleidingen en onderwijspersoneel, zal verantwoordelijk moeten omgaan met de harde, extra voorwaarden die aan het fysieke onderwijs worden gesteld. Wij verwachten dit schooljaar duidelijker regie van het kabinet waarbij de continuïteit van het onderwijs voorop staat,” zegt Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs. “Want dat is na anderhalf jaar corona zowel voor leerlingen en studenten als voor onderwijspersoneel buitengewoon belangrijk.”
 

Verantwoordelijkheid en respect

Woestenberg: “Ook al gaat het onderwijs nu grotendeels fysiek plaatsvinden, ‘normaal’ is het nog lang niet. Daarom moet iedereen zijn gezonde verstand gebruiken en zich verantwoordelijk gedragen. Denk dus aan hygiëne-maatregelen, mondkapjes en testen waar nodig, afstand tot het personeel in het VO en thuisblijven bij corona-achtige klachten. Dat zijn allemaal cruciale randvoorwaarden om veilig open te gaan. Een deel van het onderwijs snakt naar meer vrijheden, maar er is ook een groep voor wie het allemaal te snel gaat en die zich zorgen maakt. Samen moeten deze groepen wel het schooljaar door. Het is belangrijk dat scholen in gesprek gaan met personeel dat zich zorgen maakt, en daar waar nodig de ruimte geven voor maatwerk.” 
 

Extra werkdruk

Het afgelopen schooljaar heeft een zwaar wissel getrokken op het onderwijspersoneel, zo blijkt uit ledenonderzoek van CNV Onderwijs waaraan ruim 1500 mensen meewerkten. Meer aandacht voor de hoge werkdruk die veranderingen in het coronabeleid op school veroorzaken is onder onderwijspersoneel een van de meest prangende aanbevelingen voor het kabinet. Door corona heeft het overgrote deel van het onderwijspersoneel flink extra moeten werken zonder daarvoor gecompenseerd te worden in tijd of geld. Ook vindt ongeveer de helft van het onderwijspersoneel in het primair en voortgezet onderwijs en mbo dat het kabinet het afgelopen schooljaar meer oog had moeten hebben voor hun veiligheid. In zowel het hbo als het wo lag dat percentage op 37.
 
Door: Nationale Onderwijsgids