Gratis lespakket Leren Ventileren: waarom moeten de ramen nou alweer open?

Ramen open of ramen dicht. Deze discussie wordt in veel klassen gevoerd.  Wat als je de discussie in de klas kan omdraaien naar een leuke interactieve les, waarmee deze discussie voorgoed verleden tijd wordt? Met het lespakket Leren Ventileren krijgen leerlingen in het basisonderwijs meer begrip voor ventileren en het wordt nog leuk ook. Dat scholen hier behoefte aan hebben is duidelijk, Leren Ventileren is begin deze maand gelanceerd en inmiddels hebben al ruim 500 scholen het lespakket gedownload. Dit meldt Leren Ventileren.

Leren Ventileren heeft als doel om kinderen kennis en begrip bij te brengen over ventileren. Niet alleen om virusverspreiding te voorkomen, maar ook omdat frisse binnenlucht gezonder is en je je beter kunt concentreren in goed geventileerde ruimtes. Veel scholen worstelen met de ventilatie in de klas. Met het gratis lespakket Leren Ventileren leren kinderen op een leuke en interactieve manier waarom, hoe en wanneer er geventileerd moet worden. Ook geeft het lespakket praktische tips over ventileren in de winter. Zo wordt ventileren een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de klas en wordt ventileren ook nog leuk!

Eindrapport LCVS

Het initiatief Leren Ventileren is ontstaan na het verschijnen van het eindrapport van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen. Hieruit bleek dat bij veel scholen de ventilatie (nog) niet op orde is. Daarnaast bevat het rapport een aantal praktische adviezen. Een van deze adviezen luidde: Sturing op (extra) bewustwording en voorlichting aan leerlingen. Dit advies hebben een aantal bedrijven binnen de luchtbehandeling en ventilatie ten harte genomen. Met behulp van een bedrijf gespecialiseerd in het uitgeven van lespakketten is het lespakket Leren Ventileren ontwikkeld.

Lespakket Leren Ventileren

Het lespakket bestaat uit een leswijzer voor de leerkracht, een ondersteunende digibord-les, een online spel, een proefje, een poster voor in de klas en een extra opdracht. Alles bij elkaar is invulling voor een volledige les. Daarnaast kunnen leerlingen meedoen aan een wedstrijd waarmee leuke prijzen zijn te winnen. Het lespakket is gratis en aan te vragen via www.lerenventileren.nl.

Door: Nationale Onderwijsgids