Wat moeten scholen doen wanneer ventilatie niet voldoet aan het Bouwbesluit?
Als er twijfel bestaat of een (ouder) gebouw voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit of van functie is veranderd of als onduidelijk is of het aanwezige ventilatiesysteem aan het Bouwbesluit voldoet, dan kunnen scholen voor informatie en advies terecht bij de PO-Raad en de VO-raad.

Wanneer uit de controle van het ventilatiesysteem blijkt dat dit niet voldoet aan het Bouwbesluit, dan kan de school contact opnemen met de lokale GGD. Zij adviseren vervolgens over passende maatregelen. Mogelijk kan natuurlijke ventilatie of het plaatsen van een rooster boven aanwezige ramen een alternatief bieden.

Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Rijksoverheid