Leerplichtambtenaren op zoek naar kwijtgeraakte leerlingen
Bij meer dan 7000 basisschoolleerlingen zijn scholen en gemeenten niet in staat contact te leggen met het kind of met de ouders. Dit laat de PO-Raad weten. Nu de scholen gesloten zijn, zouden de kinderen thuis het onderwijs moeten volgen. Er is echter geen contact. Dit meldt de NOS.
Het lukt docenten niet om contact te leggen met de kinderen of met hun gezin. Ook zijn deze kinderen niet naar school gekomen om hun huiswerk of andere schoolopdrachten op te komen halen. Dat bemoeilijkt de situatie.
 

Zorgen

De PO-Raad laat weten veel zorgen te hebben over deze groep. Dit komt omdat het vaak gaat over leerlingen die zich in kwetsbare situaties bevinden, waarbij geregeld huiselijk geweld voorkomt. Juist voor deze groep is les op school van belang.
 

Voortgezet onderwijs

Volgens de PO-Raad is het topprioriteit deze leerlingen weer te vinden, in samenwerking met gemeenten en jeugdzorg. Hetzelfde probleem doet zich ook voor in het voortgezet onderwijs. Het is onbekend om hoeveel leerlingen het daar precies gaat.
 

Leerplichtambtenaren

De komende weken gaan leerplichtambtenaren in alle gemeenten op bezoek bij de probleemgezinnen. Het doel hiervan is om contact te leggen en bijvoorbeeld te regelen dat ze naar de noodopvang op school kunnen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids