Normal_piggy-bank-2889046_1920

Op woensdag 25 september behandelde de Tweede Kamer twee initiatiefwetsvoorstellen: wetsvoorstellen die Kamerleden zelf hebben ingediend en niet de regering. Een daarvan ging over de ouderbijdrage in het funderend onderwijs. Dit meldt de Tweede Kamer.

Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) willen in de onderwijswetten een bepaling opnemen dat een leerling niet mag worden uitgesloten van een bepaalde activiteit omdat de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet hebben betaald. Te denken valt aan schoolreisjes en de kerstviering, maar ook aan excursies en bijlessen die door de school worden aangeboden. 
 
In het basisonderwijs, het voortgezet en het speciaal onderwijs kan een financiële ouderbijdrage worden gevraagd hiervoor, maar deze is wettelijk gezien vrijwillig. De Kamerleden willen dat nu ook in de wet wordt opgenomen dat een leerling sowieso meedoet met de activiteit en niet iets anders hoeft te gaan doen omdat voor hem of haar niet is betaald.
 
Door: Nationale Onderwijsgids