Normal_huiswerk_studie_lezen_leren_leerling

Stichting Lezen schaart zich achter het actieplan van de Taalunie om het leesbegrip en de leesmotivatie van basisschoolleerlingen te vergroten. De stichting geeft aan de knelpunten die de Taalunie benoemt te herkennen en veel heil te zien in de aanbevelingen rond vijf kernthema’s. Stichting Lezen wil samen met andere leesbevorderingsorganisaties het onderwijs nog beter ondersteunen om zo voor een optimaal klimaat voor leesonderwijs te zorgen. Dit meldt Stichting Lezen.

Begrijpend lezen en leesmotivatie onlosmakelijk verbonden

Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder van Stichting Lezen en voorzitter van de Leescoalitie: “We onderschrijven de boodschap van de Taalunie dat er een samenhangende aanpak nodig is voor effectiever onderwijs in begrijpend lezen. Deze boodschap sluit aan bij ons beleid. We zetten ons al sinds jaar en dag in voor een goed leesklimaat thuis, in de kinderopvang en op school. In het basisonderwijs is naast een stimulerende leesomgeving en leesbevorderingsactiviteiten ook motiverend begrijpend leesonderwijs cruciaal.” 
 

Succesvolle aanpak leesbevorderingsprogramma’s

Gerlien van Dalen: “De Taalunie adviseert om bij het kernthema ‘werken aan leesmotivatie’ gebruik te maken van de verschillende producten en programma’s die leesbevorderingsorganisaties als Stichting Lezen Nederland en Iedereen Leest in Vlaanderen hebben ontwikkeld. We weten dat onze aanpak werkt. Met BoekStart, de Bibliotheek op school en leesbevorderingscampagnes bereiken we inmiddels 1 miljoen kinderen. En met onze lokale netwerkaanpak hebben we de afgelopen jaren de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvanginstellingen, bibliotheken en andere samenwerkingspartners goed vormgegeven. Het is echter nog niet genoeg. De huidige aanpak kunnen we uitbreiden en verdiepen. Daarbij is financiering vanuit zowel cultuur- en letterenbeleid als het onderwijsbeleid van belang.”
 

Eén visie, één aanpak voor begrijpend lezen en leesmotivatie

Gerlien van Dalen: “De Taalunie onderschrijft de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad en het advies ‘LEES!’ van de Nederlandse Raad voor Cultuur & de Onderwijsraad en roept op om vanuit één visie te werken aan het verhogen van het niveau van begrijpend lezen én de leesmotivatie. Ook vanuit de Leescoalitie steunt Stichting Lezen deze zienswijze. Met de Leescoalitie, opgericht om in gezamenlijkheid in Nederland het geletterdheidsniveau te verhogen en de leescultuur te versterken, hebben we deze weg al ingeslagen. Samen maken we het verschil.”
 
Lees hier meer over het actieplan Effectief onderwijs in begrijpend lezen. Acties voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie van de Taalunie.
 
Door: Nationale Onderwijsgids