Normal_religie__godsdienst__kerk__geloof

Vanaf schooljaar 2019-2020 moet in de schoolgids van openbare scholen in het primair onderwijs vermeld worden dat ouders voor hun kinderen de mogelijkheid hebben te kiezen voor levensbeschouwelijk of godsdienstig vormingsonderwijs. Dit meldt VOS/ABB.

Door een verandering in de wet zijn scholen verplicht deze mogelijkheid kenbaar te maken. Dezelfde verandering zorgt er tevens voor dat de financiering van levensbeschouwelijk en godsdienstig vormingsonderwijs wordt opgenomen in de Wet op het primair onderwijs (Wpo).
 
Kinderen kunnen op openbare scholen van het primair onderwijs een uur per week onderwijs krijgen in een levensbeschouwelijke of godsdienstige stroming, wanneer hier genoeg animo voor is. Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders een aanvraag indienen bij het Centrum voor Vormingsonderwijs. Dit centrum regelt deze lessen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids