Scholen willen ouders niet dwingen om ouderbijdrage te betalen

Middelbare scholen ervaren een tweestrijd als het gaat om de vrijwillige ouderbijdrage. De scholen willen aan de ene kant de ouders niet dwingend vragen mee te betalen aan buitenschoolse activiteiten, maar aan de andere kant zijn de scholen wel afhankelijk van dat geld voor het organiseren van schoolreisjes en sportdagen. Dat meldt de NOS. 

Dat is één van de conclusies van de Onderwijsinspectie in een rapport over de vrijwillige ouderbijdrage. Uit een steekproef van 160 schoolgidsen van middelbare scholen bleek namelijk dat de communicatie in deze gidsen over de vrijwillige ouderbijdrage vaak onduidelijk is. In 71 procent van de gidsen wordt er niet duidelijk gemaakt dat kinderen altijd mogen deelnemen aan extra activiteiten, ook als hun ouders de bijdrage niet hebben betaald. 

Onduidelijk en dwingend 

In 77 procent van de gidsen is het onduidelijk waar de bijdrage voor bedoeld is. Of wordt er juist een bijdrage verwacht voor iets waarvan je mag verwachten dat de school dit financiert, zoals een mediatheek. De Inspectie ziet ook dat de teksten in de gidsen die over de vrijwillige ouderbijdrage gaan vaak dwingend geformuleerd zijn. De communicatie vanuit de scholen mag dus beter, maar er staat ook in het rapport van de Onderwijsinspectie dat het onderwerp een dilemma vormt voor scholen. “Ze willen geen leerlingen uitsluiten, maar tevens een aantrekkelijk aanbod realiseren.”

Een woordvoerder van de VO-raad zegt dat de communicatie over de ouderbijdrage helder moet zijn en daar moeten scholen ook hun verantwoordelijkheid in nemen. De raad staat achter de regel waarin staat dat alle kinderen mee moeten kunnen doen aan buitenschoolse activiteiten. Maar, het is wel zo dat scholen met leerlingen die minder daadkrachtige ouders hebben ook minder activiteiten organiseren. 

Tekst in schoolgids aanpassen 

Bij het naar buiten brengen van de voorlopige resultaten afgelopen zomer, vroeg de Onderwijsinspectie aan een aantal scholen de tekst in de schoolgids al aan te passen. Een woordvoerder van de Inspectie geeft aan niet te weten in hoeveel gevallen dat al is gebeurd. “We hebben alleen openbare informatie te beschikking, zoals schoolgidsen. Veel communicatie gaat via brieven en ouderportalen. Het moet bij elke communicatievorm goed gaan.”

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk