Normal_rss_entry-175894

Dat het Rijk vorig jaar ruim 11 miljard euro heeft overgehouden, betekent niet dat de belastingen verder omlaag kunnen. Of dat bijvoorbeeld onderwijs, zorg en veiligheid op nog meer extra geld kunnen rekenen. Het is ook belangrijk om de staatsschuld af te lossen, zodat "Nederland een appeltje voor de dorst'' heeft, zegt minister Wopke Hoekstra van Financiën.

"Ik begrijp best dat u nog meer wilt'', aldus de minister, maar "we doen al heel veel''. Nu de economie bloeit, wil hij ook de schuldenlast terugbrengen. "We weten uit het verleden dat goed weer ook snel kan omslaan, en er zijn aanzienlijke risico's. Denk aan de brexit.'' Hoekstra wil "voorkomen dat we dan direct weer moeten bezuinigen'' op klimaat en defensie en "al die onderwerpen die we belangrijk vinden''. En "let wel: we zijn echt nog niet op het punt waar we voor de crisis zaten''.

Dat de uitgaven en de inkomsten van de schatkist afgelopen jaar zo zijn meegevallen, is overigens niet te danken aan het opzettelijk drukken van de verwachtingen, verzekert de minister. Die in het verleden toegepaste truc, "het zogenaamde behoedzaam ramen, dat doen wij niet. We ramen zo realistisch mogelijk.''

Door: ANP