Normal_ipad__tablet__onderwijs__docent__leerling__uitleg__ipad_onderwijs__digitaal

Het ministerie van onderwijs heeft het NRO gevraagd om onderzoek uit te zetten naar de subsidieregeling Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs. Het onderzoek wordt in twee delen opgesplitst: een monitor waarin alle deelnemende samenwerkingsverbanden in beeld worden gebracht, en een onderzoek waarbij een aantal (groepen van) interventies diepgaander op impact worden onderzocht. Dit meldt NRO.

In het Regeerakkoord 2017-2021 zijn middelen aangekondigd voor (hoog)begaafdheid in het passend onderwijs. De middelen worden verdeeld via een subsidieregeling. De OCW-subsidieregeling heeft als doel om samenwerkingsverbanden en scholen te stimuleren een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor begaafde leerlingen in te richten.
 
“Voor subsidie komen projecten in aanmerking die gericht zijn op ondersteuning voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid die niet voldoende profiteren van het bestaande onderwijsaanbod en waarvan de ondersteuning niet onder de basisondersteuningsvoorzieningen valt waarin alle scholen onder een samenwerkingsverband moeten kunnen voorzien. Het kan gaan om het opzetten van nieuwe activiteiten en het aantrekken of ontwikkelen van expertise, maar ook om het uitbouwen van bestaande arrangementen of voorzieningen”, aldus pagina 8 van de Regeling subsidie begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs.
 
Het ministerie van onderwijs stelt een totaal budget van ongeveer 3 miljoen euro beschikbaar. Deze middelen zullen verdeeld worden over de twee calls.
 
Door: Nationale Onderwijsgids