Normal_klas_frustratie_les_school_leerling

Steeds meer basisscholen starten een klas voor leerlingen die beter kunnen leren door dingen in de praktijk te doen dan door inzichten uit boeken. In de praktijkklas krijgen leerlingen, net als in een plusklas, een dagdeel per week les op een manier die bij hen past. Dit meldt Verus.

Een van de eersten die een praktijkklas in het basisonderwijs opstartte was Harry Bouwman voor de scholen van Accrete in Overijssel. Al snel bleek dat veel meer scholen hierin geïnteresseerd waren, maar dat er veel vragen waren op het gebied van bekostiging, doel, deelnemers en curriculum. Tijdens een studiedag werden hierover ervaringen uitgewisseld tussen initiatiefnemers en geïnteresseerden.
 

Met welk doel?

Scholen blijken verschillende doelen te hebben met een praktijkklas. Dit varieert van het bieden van een veilige, passende plek tot het begeleiden van leerlingen voor een langere periode tot het uiteindelijk komen tot een beroepskeuze.  
 

Voor wie?

Ook rijst de vraag wie er mee mag doen: alleen leerlingen met een praktijkadvies, of ook leerlingen met een basisadvies? Ook de leeftijd van de deelnemers varieert van een ondergrens van 10 jaar tot alleen leerlingen uit groep 8. Bovendien is de naamgeving van de klas onderwerp van discussie. 
 

Curriculum

De invulling van de lessen is ook een groot punt. Wat moeten de leerlingen precies leren en hoe moet dit worden aangeboden?
 
De meeste praktijkklassen zijn dit schooljaar pas gestart. Er blijft daarom behoefte aan het uitwisselen van ervaringen. De deelnemers van deze studiedag gaan daarom een online community starten. Ook komt er in maart weer een studiedag.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids