Normal_computer_computerles_kinderen_digi

Kennisnet en SLO organiseren op woensdag 19 september een verdiepingsbijeenkomst over digitale geletterdheid in het basisonderwijs. Actuele vraagstukken binnen de digitale geletterdheid komen aan bod, zoals het leerplankader en doorlopende leerlijn naar het voortgezet onderwijs. Dit melden Mediawijzer.net en SLO.

De verdiepingsbijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, directeuren en docenten in het primair onderwijs. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor het delen van kennis en ervaring. Kennisnet en SLO willen graag inventariseren op welke manier zij ondersteuning kunnen bieden aan scholen. SLO geeft ook een toelichting bij de inhoudslijnen met aanbodsdoelen voor digitale geletterdheid.

De middag vindt plaats op 19 september in zalencentrum Vredenburg in Utrecht. Deelname kost 40,- euro. Meer informatie op www.slo.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids