Normal_bullying-679274__340

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen nog steeds gratis lesmateriaal voor mediawijsheid aanvragen bij het Nationaal Media Paspoort. Sinds het begin van dit schooljaar hebben al 2500 scholen dit gedaan. Het lespakket leert kinderen digitale omgangsvormen en maakt ze beter bewust van de mogelijke gevaren van de online wereld. Dit meldt Nationaal Media Paspoort.

Het programma biedt kinderen in groepen 1 tot en met 8 lessen over steeds zeven thema’s: Online gedrag, identiteit, privacy en veiligheid, sociale omgangsvormen en leren kiezen voor geschikte mediacontent. Het lesprogramma is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en biedt daarom niet alleen mediakennis (cognitief, mediawijsheid) maar ook oefeningen om te leren voelen (intuïtief) wat media proberen te bereiken of met je doen. Na groep 8 krijgen de leerlingen een mediapaspoort met hun vorderingen. Ook staan daarin afspraken die ze met zichzelf maken over hoe ze omgaan met media. Inmiddels is sinds dit jaar ook het voortgezet onderwijs en het mbo betrokken.

Het Nationaal Media Paspoort is een initiatief van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. Het materiaal is ontwikkeld in een nauwe samenwerking met Radboud Universiteit Nijmegen, in het bijzonder met Dr. Esther Rozendaal, universitair docent Persuasieve Communicatie. Het programma wordt continu op effectiviteit getoetst door een Wetenschappelijke Raad van 6 universiteiten in Nederland en België.

Onder het kopje ‘Video’ op onze website is een introductie te zien van het Nationaal Media Paspoort.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids