Logo_logo-gemeente-amsterdam

Vorige week werd bekend dat de gemeente Amsterdam gaat investeren in diverse mbo-projecten. De subsidieregeling is opgesteld om uitvoering te geven aan de twee ambities van de MBO-Agenda: toekomstbestendig middelbaar beroepsonderwijs en een optimale schoolloopbaan voor mbo-studenten. Eén van de maatregelen uit de MBO-Agenda is dat mbo-instellingen de komende jaren meer ruimte krijgen om te experimenteren en te innoveren. Dit meldt gemeente Amsterdam.

Door deze ruimte kunnen instellingen beter en aantrekkelijk onderwijs realiseren voor Amsterdamse jongeren. Hiervoor is de Amsterdamse Teambeurs mbo ontwikkeld, waarmee 3000 docenten, instructeurs en begeleiders mogelijkheden krijgen voor bijscholing, bijvoorbeeld in het lesgeven in de grote stad en de begeleiding van jongeren met verschillende achtergronden.
 
Ook projecten die zich richten op onderwijsinnovatie, zoals het Practoraat Mediawijsheid, kunnen rekenen op subsidie. Dat geldt ook voor projecten gericht op die het mbo toekomstbestendig maken en zich richten op ondernemerschap, inclusie en gelijke kansen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids