Normal_abstract-1231889__340

Waarmee moet een school rekening houden bij het kiezen van (digitale) leermiddelen? Uit gesprekken van Kennisnet en de PO-Raad blijken veel schoolbesturen deze vraag te stellen. Kennisnet heeft verschillende tips en aandachtspunten op een rijtje gezet. Dit meldt Kennisnet.

Het keuzeproces van leermiddelen kent  verschillende fases, namelijk voorbereiding, oriëntatie, keuze en invoering. Hierbij is een belangrijk onderdeel het gesprek met leveranciers. Stel vragen over de didactische inhoud, de technologische eisen en de werking van het leermiddel.  Kennisnet heeft hiervoor een Programma van Eisen ontwikkeld voor schoolbesturen, waarbij een checklist kan worden gebruikt in gesprek met leveranciers.

Ook is goed leermateriaal één van de vier pijlers van het Vier in balans-model van Kennisnet. Bij het kiezen voor leermateriaal is het belangrijk om rekening te houden met deze balans. Digitaal leermateriaal komt pas goed tot zijn recht als het past bij de visie van de school, leraren er mee kunnen werken (deskundigheid) en de infrastructuur van de school (wifi en devices) er goed op is ingericht.

Ten slotte is aandacht voor informatiebeveiliging en privacy (IBP) heel belangrijk. Leveranciers kunnen zich aansluiten bij het Privacyconvenant voor het onderwijs. Zo weten scholen dat deze leveranciers zich verplicht hebben gebruik te maken van de model verwerkersovereenkomst voor de omgang met gegevens van leerlingen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids