Kwart tot een derde van alle leerlingen naar noodopvang tijdens lockdown

Zo’n kwart tot een derde van alle leerlingen maakte gebruik van de noodopvang tijdens de scholensluiting in december en januari. Er waren veel minder leerlingen buiten beeld dan tijdens de eerste lockdown. Dat blijkt uit het maandelijkse peilingsonderzoek van onderzoeksbureau Oberon in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Dit meldt de PO-Raad.

Op 95 procent van de scholen konden kwetsbare leerlingen terecht tijdens de lockdown. Dat gold voor 93 procent van de leerlingen met een ouder die een cruciaal beroep uitoefent. Wanneer het scholen niet lukte om voor deze opvang te zorgen, dan kwam dit doordat het personeel thuis moest zitten vanwege corona-gerelateerde klachten.
 
Vijf procent van de scholen had één of meerdere leerlingen waarbij het niet lukte om contact te krijgen. 50 procent van de scholen heeft hierom een melding gemaakt bij het verzuimloket van Leerplicht.
 
Het speciaal onderwijs hoefde tijdens de tweede lockdown niet docht. 16 procent van het speciaal basisonderwijs en zo’n 33 procent van het speciaal onderwijs bleef geopend. Voor het voortgezet speciaal onderwijs gold een percentage van 40 procent van scholen die open bleven. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids