Normal_jaarwisseling__vuurwerk__sterretje

Het aandeel jeugdige slachtoffers op het totaal is dit jaar lager dan vorig jaar: ruim een derde van de slachtoffers is jonger dan 20 jaar (36 procent). Tijdens de vorige jaarwisseling was dit nog 54 procent. Goede voorlichting en de campagne 4VuurwerkVeilig.nl lijken vruchten afgeworpen te hebben. Dat meldt VeiligheidNL.

Op de Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH) van ziekenhuizen in Nederland hebben zich op 31 december 2016 en 1 januari 2017 473 slachtoffers van vuurwerkongevallen gemeld. Dit zijn er 9 minder dan vorig jaar. De aard van de verwondingen is minder ernstig: 12 procent van de personen werden vanwege hun verwondingen opgenomen in het ziekenhuis, vorig jaar was dit nog 15 procent. Dit jaar zien we voor het eerst fors meer vuurwerkletsel bij omstanders (61 procent) dan bij mensen die het vuurwerk afgestoken hebben (39 procent).

Eind november meldde VeiligheidNL al dat uit onderzoek bijscholen uit de regio Gooi en Vechtstreek bleek dat vuurwerklessen zorgen voor gedragsverandering. Kinderen zijn door de lessen en quiz vaker een vuurwerklont gaan gebruiken en vuurwerkbrillen gaan dragen. Om het aantal (jeugdige) slachtoffers terug te dringen hebben een aantal organisaties, waaronder het ministerie van Infrastructuur en Milieu, VeiligheidNL, de vuurwerkbranche en de Brandweer, de krachten gebundeld en het lespakket Vier Vuurwerk Veilig ontwikkeld, dat gratis aan scholen wordt aangeboden.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids