Normal_maxima

In het kader van muziekonderwijs op de basisschool brengt koningin Máxima op woensdag 16 september een werkbezoek aan het Instrumentendepot Leerorkest. Tijdens het bezoek overhandigt Máxima de 'Amalia-viool' die zij op Koningsdag in Dordrecht ontving. De koningin doet het bezoek als erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs van het landelijk Instrumentendepot Leerorkest in Amsterdam. Dat meldt Het Koninklijk Huis.

Tijdens het bezoek spreekt Máxima met (school)bestuurders, leerkrachten en ambassadeurs uit het platform over uitbreiding van de inzet van het instrumentendepot voor binnen- en buitenschoolse muziekeducatie. Het Instrumentendepot is ook een sociale werkplaats waar instrumenten worden opgeknapt, gerepareerd en onderhouden. Hiermee biedt het depot opleidingsmogelijkheden en leerwerktrajecten voor vakopleidingen.

Het platform gaat de komende vijf jaar uitdragen hoe belangrijk muziekonderwijs in het basisonderwijs is. De Commissie Verkenning Muziekonderwijs in het Primair Onderwijs heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs de handreiking 'Muziekonderwijs 2020' opgesteld. Het doel hiervan is om de kwaliteit van het muziekonderwijs te bevorderen.

© Nationale Onderwijsgids