Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Per 21 mei 2015 willen de vereniging christelijk onderwijs (Verus) en de Vereniging Katholiek Onderwijs (VKO) fuseren. De Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft hier unaniem mee ingestemd. Samen wordt de organisatie 'Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs'. Dit meldt Verus. 

“Met deze krachtenbundeling willen we bijdragen aan de versterking van onze leden. We versterken ons als collectief van gedreven specialisten met kennis en daadkracht op het gebied van identiteit, belangenbehartiging, advies, inkoop en dienstverlening”, zegt Wim Kuiper, bestuursvoorzitter Verus.

Na de fusie verenigt Verus meer dan de helft van het Nederlandse onderwijs. Ook krijgt
de organisatie een groter potentieel aan afnemers van professionele dienstverlening. De voorzitter benadrukt het belang dat de eigenheid en herkenbaarheid van de onderscheiden katholieke en (protestants-)christelijke identiteit gewaarborgd moet blijven bij de fusie.

Tijdens de ALV van 13 maart was het benodigde quorum niet aanwezig, daarom wordt er op 27 maart een tweede, formeel benodigde bijeenkomst gehouden in Woerden. 

© Nationale Onderwijsgids