Normal_rechtszaak_hamer_rechtbank

De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat de verlaging van de Nederlandse kinderbijslag voor kinderen die in Turkije of Egypte wonen niet in strijd is met het internationale recht en voor kinderen die wonen in Marokko wel. De kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van kinderen tot 18 jaar, zoals schoolkosten. Dit meldt de Centrale Raad van Beroep (CRvB). 

Het woonlandbeginsel is ingevoerd in 2012 en maakt dat de hoogte van bepaalde uitkeringen wordt aangepast aan de levensstandaard en het kostenniveau van het land waar de persoon woont die de uitkering ontvangt. Het CRvB heeft in de recente uitspraken geoordeeld dat het verlagen van de Nederlandse kinderbijslag op grond van de Wet woonlandbeginsel niet in strijd is met het internationale recht wanneer het kinderen die in Turkije of Egypte wonen betreft. De verlaging is wel in strijd met verdragsrecht wanneer het om kinderen in Marokko gaat.
 
De kinderbijslag is toegekend vóór de invoering van de Wet woonlandbeginsel en was even hoog als de kinderbijslag voor kinderen die in Nederland wonen. De Sociale Verzekeringsbank, die de Algemene Kinderbijslagwet uitvoert, heeft de kinderbijslag in overeenstemming met de nieuwe wet met ingang van 2013 met 40% verlaagd voor Turkije en Marokko en met 60% voor Egypte. 
 
Eerder besliste de rechtbank Amsterdam dat de kinderbijslag mag worden verlaagd voor Turkije en niet voor Marokko. Voor Marokko is dat in strijd met het internationale recht. Voor Turkije is dat niet zo. De Centrale Raad van Beroep is het daar mee eens. De rechtbank Amsterdam besliste dat de verlaging van de kinderbijslag voor Egypte wel in strijd was met het internationale recht, maar daar is de Centrale Raad van Beroep het niet mee eens.
 
© Nationale Onderwijsgids