Kinderbijslag volgend jaar met maximaal 21,53 euro omhoog

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de kinderbijslag in 2024 extra te verhogen. Daarvoor is 250 miljoen euro beschikbaar gesteld. Per kind gaat de kinderbijslag volgend jaar met maximaal 21,53 euro extra omhoog. Deze verhoging staat los van de reguliere indexatie van de kinderbijslag. Het definitieve bedrag wordt medio december bekend. Dat meldt de Rijksoverheid.

De hoogte van de kinderbijslag hangt af van het aantal kinderen en de leeftijd. Per leeftijdsgroep is de verhoging als volgt:

  • 0 t/m 5 jaar: 15,07 euro
  • 6 t/m 11 jaar: 18,30 euro
  • 12 t/m 17 jaar: 21,53 euro

Mee met prijsontwikkeling 

De verwachting is dat de uiteindelijke kinderbijslag nog enkele euro’s hoger uitvalt. Tweemaal per jaar beweegt de kinderbijslag mee met de prijsontwikkeling. Daardoor wordt medio december bekend wat het definitieve bedrag per 1 januari 2024 zal zijn.

Het maakt voor de kinderbijslag niet uit hoe hoog je inkomen is. Daarom krijgen alle ouders het hogere bedrag. Zij hoeven hier niets voor te doen, het verhoogde bedrag wordt vanzelf uitbetaald.

Eerste week van april 

De SVB betaalt de kinderbijslag na afloop van het kwartaal uit. De uitbetaling van het hogere bedrag zal in de eerste week van april 2024 plaatsvinden.

Door: Nationale Onderwijsgids