Normal_fusie_pcoaz_en_skz
 De medewerkers van het kantoor van Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Alblasserdam Zwijndrecht (PCOAZ) hebben hun intrek genomen bij hun collega’s van de Stichting Kinderopvang Zwijndrecht (SKZ) aan de Dr. Plesmanstraat 22 in Zwijndrecht. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de voorgenomen bestuurlijke fusie van PCOAZ en de SKZ.
 
De SKZ en PCOAZ - sinds 2011 partners in kinderopvang en basisonderwijs - zijn bezig met alle voorbereidingen om met ingang van het schooljaar 2015-2016 bestuurlijk te fuseren. Zo’n bestuurlijke fusie tussen kinderopvang en basisonderwijs is bijzonder in Nederland. “Vanuit de gedachte dat het beter kan voor kinderen, hun ouders en de huidige en toekomstige samenleving heeft een kopgroep van wethouders en bestuurders uit het primair onderwijs en de kinderopvang een visie geschreven op de toekomst van voorzieningen voor kinderen van 
0 tot en met 12 jaar in integrale kindcentra. Veel organisaties delen deze vernieuwende visie, maar wachten de ontwikkelingen af. Wij niet. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de beste weg is, in het belang van het kind,“ stelt Monique Fluitsma, directeur-bestuurder van de SKZ. “Deze weg vraagt erom dat we als één organisatie vanuit één pedagogische en educatieve visie werken. We zien het als een logisch vervolg op onze bestaande intensieve samenwerking.” 
 
Beste kansen voor kinderen
De professionals van PCOAZ en de SKZ gaan hun kennis en ervaring vanuit hun verschillende vakgebieden bundelen om kinderen van 0 tot en met 12 jaar in de kindcentra de leukste opvang en het beste onderwijs te bieden. In een vertrouwde en stimulerende omgeving kunnen kinderen tot ze naar de middelbare school gaan naar hartenlust spelen, spelend leren, leren en ontspannen. Ze krijgen zo de beste kansen om in alle opzichten te groeien met doorlopende ontwikkelingslijnen en boeiende dagprogramma’s. Hierin lopen kinderopvang, onderwijs en vrijetijdsactiviteiten naadloos in elkaar over. “Jonge kinderen bieden we vanaf hun eerste maanden een veilige en liefdevolle omgeving die zorgt voor een goede start. Daar hebben ze hun verdere leven profijt van. Signaleren we op jonge leeftijd dat er extra ondersteuning of uitdaging nodig is, dan kunnen we die direct geven en voorkomen we mogelijke latere problemen in de klas en daarbuiten,” aldus Ad Vos, algemeen directeur-bestuurder van PCOAZ. “Door opvang en onderwijs te combineren kunnen we met onze activiteiten nog beter aansluiten op de ontwikkelingsfasen en behoeften van een kind. Dit sluit ook perfect aan bij ons passend basisonderwijs, waarbij elk kind een plek in het onderwijs heeft die in alle opzichten het beste bij hem of haar past.”

© Nationale Onderwijsgids